Sh. Nandan Singh Manral (Mob:-09410308047)

Sh. Urvadatt lakhchora

Sh. Ganga Singh

Sh. Ramesh Chander

Sh. Maan Singh

Sh. Ganga Prasad
Sh. Bharav Datt
Smt. Hanshi Devi
Sh. Mahesh Sharma
Sh. Mahesh Chender Nailwal
Sh. Daya Ram
Sh. Paan Singh Khati